k 31.12.2017-ukončen

j2simonova@seznam.cz
+420 608 057 395
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Děti a Bachovy esence

Měli bychom si především uvědomit,že naše děti jsou pro nás darem.Ještě před příchodem na svět si vybírají svoje rodiče,aby se od nich mohly učit.
My se je snažíme vésti k obrazu svému,ale neuvědomujeme si někdy to,že nejsou naším majetkem,jsou to jedninečné osobnosti,který mají každý svoji cestu a svů úkol na této planetě.

Děti NOvé Doby jsou jiné ,ale pořá d jsou to naše děti.Zahrnujeme je láskou,penězy,rozmazlujeme je.
Běháme s nimi k lékřaům, k alergikům, dietologům,psychologům a neuvědomujeme si jednu věc,že láska je všemocná.
Dříve živé,dnes hyperaktivní děti a nebo děti ADHD a další nemají již otevřenou náruč prarodičů,kdy rodina žila dvougenaračně pospolu.Děti nabité se uchylovaly do náruče prarodičů,kteří přebytečnou energii sklidnili,a prarodiče si od nich zase trochu vzali.
 
Poruchy ADD
Porucha pozornosti.
Vlastní historii LMD můžeme datovat k roku 1861, kdy bylo

Neurologem Brocou objeveno určité místo čelního laloku levé hemisféry, která řídí artikulaci. Na tento fakt navázal neurolog Wernicke, který zjistil, že v okolí Brocových center jsou další centra, odpovědná za porozumění mluvené řeči a její obsahovou složku. Mimo jiné i kvalifikoval afázii. Na základě těchto informací bylo zjištěno, že poškození mozkových center neovlivňuje pouze mluvený ale i psaný projev.
zdroj: Orbis Unum

Děti a Bachovy esence:

Strach                                           Dítě, které má...
2 Topol osika Aspen neznámé strachy, noční můry, strach ze tmy, paniku, nervozitu. Ve spojení vhodná také Krizová esence Five Flower remedy.
6 Slíva třešňová Cherry Plum hysterické projevy, návaly vzteku, válí se po zemi, tluče hlavou do zdi. Převážně pro děti ve věku 1,5 - 3 let.
20 Kejklířka skvrnitá Mimulus konkrétní strachy - ze zvířat, lékaře, vody, výšek, ohně, zkoušek, lidí. Ve spojení vhodná také Krizová esence Five Flower remedy.
25 Kaštan červený Red Chestnut neustálý strach o své blízké.
26 Devaterník penízkovitý Rock Rose prožitek silného strachu, paniky a je zdrcené. Vhodný při nočních můrách a velké panice z čehokoliv. Ve spojení vhodná také Krizová esence Five Flower remedy.
Nejistota
5 Rožec Cerato nedůvěru ve vlastní úsudek. Neustále hledá radu a potvrzení u druhých. Neřídí se vlastní intuicí.
12 Hořec nahořklý Gentian tendenci rychle ztrácet náladu a odvahu, hlavně při nezdaru ve škole. Každý drobný nezdar ho hned odradí pokračovat dál a je zklamané.
13 Hlodaš evropský Gorse pocit pesimismu, beznaděje a rezignace, např. ve škole, při nemoci, po nějakém nezdaru, má velký stav zoufalství. Rezignuje a odmítá dál pokračovat.
17 Habr obecný Hornbeam problém ráno vstát a pustit se do svých povinností a úkolů. Rozhýbává se jen pomalu, ale vše postupně zvládne.
28 Chmerek roční Scleranthus neustálé dilema mezi dvěmi a více možnostmi. Je zmatené a nešťastné. Často chování dětí narozených ve znamení Vah.
36 Sveřep větevnatý Wild Oat nerozhodnost kterou cestou se dát, neví jaký kroužek či školu si vybrat. V podstatě mu jde vše. Hledá však neustále to pravé. Vnitřně je nespokojené a mrzuté, chybí mu jeho životní směr.
Nedostatečný zájem o přítomnost a okolí
7 Poupě jírovce (kaštanu) Chestnut Bud tendence dělat pořád stejné chyby a neumí se z nich poučit. Je vhodný také pro děti s diagnozou ADD a ADHD.
9 Bílá lesní réva Clematis zasněnou povahu, je neustále ve svém světě, špatně se soustředí, má pak problémy ve škole, neudrží pozornost, pomalu se obléká. 
Také vhodná esence pro děti s ADD a ADHD. Esence udržuje dítě v přítomnosti tady a teď. Dítě pak není tolik zasněné a lépe reaguje na to, co mu říkáme.
16 Zimolez 
kozí list
Honeysuckle nedostatek sil uzavřít minulost, stýská se mu po domově. Neustále žije myšlenkama v minulosti, nesoustředí se na přítomnost.
21 Hořčice polní Mustard stavy propadání smutku a melancholii. Mívá deprese z neznámých důvodů.
23 Oliva Olive naprosté vyčerpání - fyzické i duševní. Např. nemoc, po zkouškách, úraze. Chybí mu energie a vitalita.
35 Kaštan bílý White Chestnut v hlavě spousta myšlenek. Nedovede ztišit svou mysl. Pořád řeší věci dokola.Vhodná esence při problémech se spaním.
37 Planá šípková růže Wild Rose apatické chování, nemá o nic zájem, vše mu je jedno. Esence mu vrátí chuť do života, chtít něco podniknout.
Osamělost
14 Vřes obecný Heather upovídanou povahu, je rádo středem pozornosti. Mluví stále, až tím obtěžují okolí. Tyto děti mají velkou obavu ze samoty. Tento stav, pokud se nezvládne v dětství, přechází do dospělosti. Dospělým typu vřesu se pak často lidé vyhýbají, pro jejich neustálé povídání o vlastní osobě. Tato esence naučí dítě nebát se být někdy sám a také ho naučí vnímat ostatní lidi a naslouchat jim.
18 Netýkavka žlázonosná Impatiens netrpělivé a podrážděné chování, musí mít vše hned.
34 Žebratka bahenní Water Violet tendence se vnitřně uzavírat a vyhýbat se okolí. Může působit povýšeně a namyšleně. Nemá rádo velký počet lidí a hluk. 
Má však rádo svůj klid a své soukromí. Vhodné je pro něj umění a klidné zajmové činnosti. Také je dobré respektování jeho prostoru, kde bydlí.
Podléhání cizím vlivům a myšlenkám
1 Řepík lékařský Agrimony vnitřní neklid a starosti maskuje veselou náladou a bezstarostností, neschopnost sdělovat své problémy. Přetvařuje se vůči okolí i sobě samému. Je plaché a osamělé.
4 Zeměžluč lékařská Centaury tendence se nechat lehce ovlivnit. neumí se bránit. Snaží se všem vyhovět a ostatní děti ho využívají. Toto dítě neumí řikat ne, neustále se snaží všude pomáhat a urovnávat všechny spory a hádky. Hodná dušička, kterou tvrdé okolí válcuje.
15 Cesmína ostrolistá Holly žárlivou, závistivou povahu. Často jej ovládne vztek a agresivita, žárlí na své sourozence.
33 Vlašský ořech Walnut problém s veškerými změnami - stěhování, nástup do školy, školky, změna oblíbené paní učitelky, kterou dítě špatně zvládá. Esence pomáha při přechodu z jednoho životního období do dalšího.
Zoufalství a skleslost
10 Plané jablko Crab Apple pocit studu za to, jak vypadá. Nemá se rádo ze spousta důvodů: např. nadváha, barva vlasů, pleti, akné. Často je to jen vnitřní pocit i u dítěte, které se nijak neodlišuje. Příčina může být také v nevhodné poznámce na vzhled od kohokoli v minulosti. Má nízké sebevědomí.
11 Jilm Elm pocit přetíženosti, např. v období zkoušek. Běžně zvládá své úkoly, ale nyní má pocit, že je všeho moc. Ztratilo víru ve svoje schopnosti. Esence vhodná i pro studenty v období před maturitou.
19 Modřín opadavý Larch malé sebevědomí a nedostatek sebedůvěry. Nevěří si a má obavy, že zklame. Často věci umí, ale nedokáže je použít. Svazuje ho strach a nejistota. Esence Modřínu se často kombinuje s Kejklířkou skvrnitou. Dítě se přestane bát, věří si a může použít své dovednosti a znalosti. Např. ve škole, při sportu, v zájmovém kroužku atd.
22 Dub letní Oak silný pocit odpovědnosti, cítí se sklíčeně a vyčerpaně.
24 Borovice lesní Pine pocit viny a tendence se neustále obviňovat. Např. v situaci: rodiče se rozvedou a dítě si myslí, že za to může ono, protože zlobilo.
29 Snědek okoličnatý Star of Bethlehem nezpracovaný prožitý šok nebo trauma, které se stalo nedávno či před několika lety. Esence působí hodně do hloubky. Esence je vhodná také po porodu. Pro dítě i matku je porod určitým druhem šoku.
30 Kaštan jedlý Sweet Chestnut zoufalý stav a je naprosto zničené. Tento stav vzniká také při úmrtí někoho blízkého, např. ztráta rodiče či domácího miláčka.
38 Vrba žlutá Willow neustále mrzutou náladu, má pocit oběti osudu. Má stále pocit, že se mu málo dostává, ať už tomu tak je, nebo nikoliv. Je vyčítavé, ukňourané, nejde do ostrých hádek a útoků, spíše se stáhne do svého pocitu ukřivděnosti.
Přílišná starostlivost o druhé
3 Buk lesní Beech netoleratní projev a vše chce mít jen pro sebe. Neustále kritizuje ostatní.
8 Čekanka obecná Chicory majetnickou povahu, vyžaduje neustálou pozornost a neustále od druhých něco očekává.
27 Voda z léčivých pramenů Rock water tendence být k sobě velmi tvrdé, klade na sebe velké požadavky. Dodržuje vše podle řádu a vyžaduje ho. Špatně se přizpůsobuje náhlým změnám. Není příliš pružné. Drží se svých zvyků a zásad.
31 Sporýš lékařský Vervain přílišné nadšení, vrhá se do všeho po hlavě. Dělá spoustu věcí najednou, nevydrží v klidu, ke svým aktivitám strhává ostatní děti i dospělé. Esence je vhodná pro hyperaktivní děti.
32 Vinná réva Vine velmi dominantní povahu, tyranizuje své okolí. Vinná réva mu pomůže naučit se užívat svých vůdcovských schopností v pozitivním směru pro dobro druhých lidí.
 
 
 
Poradenství,konzultace,zasvěcování do energetických systémů,kurzy,semináře.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one