k 31.12.2017-ukončen

j2simonova@seznam.cz
+420 608 057 395
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Léčení drahými kameny

Achát - De Sympathia septem metallorum et septem selectorum lapidum cum Planetis

Merkur - křišťál - achát; v určitém případě i smaragd.

Achát dle Sv Isidor r. 635 p. Kr.

V solárním cyklu zařazen podle Sv. Isidora na květen. Arabové, Řekové, Poláci a Rusové na červen. Angličané říjen.

Hierarchie nebeských duchů - Achát

Ve spisech sv. Metchildy nalézáme bohaté symboliky drahokamů, mimo jiné jsou jimi naznačeny i všechny tři hierarchie nebeských duchů, z nichž každá se skládá, jak známo, ze tří kůrů.

  • Achát je přiřazen - Serafíni

Achát, jedna z modifikací křemene

se může formovat tehdy, pokud do dutiny vytvořené bublinami plynu uvězněnými v chladnoucím magmatu prosakuje voda bohatá na křemík. Křemík se usazuje ve vrstvách na stěnách a krystal postupně narůstá směrem do středu. U achátu, který není zcela vyplněný, často nalézáme v centrální dutině narůstající krystaly křemene. Krystaly jsou stabilní pouze ve stálém a pro ně specifickém rozmezí podmínek. Odkud jsou však vystaveny správnému fyzikálnímu a chemickému prostředí, stávají se náchylnými k přestavbě. Změna takových fyzikálních a chemických podmínek může způsobit formování nového minerálu, který je ve změněném prostředí stabilnější.

Korunovační kříž - acháty

Celkem 26 antických a raně křesťanských gem z achátu je na korunovačním kříži Karla IV.

Achát - obecný popis

Tento polodrahokam je již od starověku pokládán za symbol tělesné síly a zdatnosti. V křesťanské symbolice je odznakem Serafínů a archanděla Amriela. Astrologicky odvrací nepříznivý vliv Merkurův. Achát byl s oblibou nošen gnostiky, kteří často nosili prsteny s nápisem IAO nebo obrazem kříže. Plinius uvádí o achátu, že chrání před uštknutím hadů a pavouků. Podobně se vyjadřuje i Damigeron a sv. Hildegarda. Ve středověku byl achát jako amulet doporučován poutníkům a věřilo se o něm, že chrání proti žízni. Dále prý má moc přinášet svému vlastníku úspěch, odhánět bouře, posilovat při fyzické práci a zabraňovat únavě na pochodu. Podle jiných zesiluje achátový amulet zrak. Rovněž arabští alchymisté měli asik (achát) ve velké vážnosti. Jak udává Zakarija ibn Muhamed ibn Mehmed al Kazwini, používali achátu dokonce i k léčení šílenství. Arabové chválí rovněž léčivý účinek achátu při zastavování krvácení z úst a recta a jako prostředek proti nemocem ledvin a melancholii. Velmi oblíbeny byly amulety z achátu také v Persii, především barvy temně hnědé, které se dovážejí z Indie. Z nich se vyřezávají drobné, často bohatě umělecky zdobené destičky, na něž se pak vyrývají různé verše z Koránu, jimž bývá připisována magická účinnost. Zpravidla jsou to tzv. Ayat al-Kursi (verše trůnu), dále Fatikah al-Kitab a konečně Al Asman as Húsná, tj. 179, verš 7. súry, v nichž je uváděn přehled všech 99 svatých jmen, atributů Božích. V některých textech je rovněž uváděno, že achát lze použít ve všech případech, kde není po ruce tyrkys.

Achát - amulet

Achát by se dal zařadit mezi „veselé" kameny a přirovnat jej k symbolům řecké plodnosti a radosti ze života. Má přirozeně rád lidi. Při jeho rozhodování jednoznačně dává přednosti dobru a z negativních povah dokáže podlehnout především svodům života (veni-vidi-vici). Jedná se o extrovertní kámen zajímající se v pozitivním slova smyslu o vše co se děje kolem něj a všeho by se nejraději zúčastnil. Uchovává si vnitřní i vnější radost ze života čímž pozitivně ovlivňuje své majitele právě v tomto aspektu. Dokáže rozumně posuzovat pro a proti každého názoru. Nemá tendenci podporovat u člověka pýchu. Jeho veselá povaha však může někdy být obrácena do opačného stavu obsahujícího menší důvěru v sebe a vyvolávat tak pocity strachu o svou rodinu (rodinu majitele kamene).

Achát patří mezi ambivalentní kameny

přeskakující z touhy po básnických křídlech na přesně sestrojený letoun. Achát je obrazem protipólu lásky a nenávisti. Jakékoliv útoky na sebe (majitele) vnímá velice emočně až úzkostlivě osobně a tak se s nimi snaží také vyrovnat. Achát však rozhodně nemá tendenci sám a bez důvodně útočit na své okolí.

Achát - kámen lásky

Velice silnou vlastností tohoto achátu je vysoká touha po sexuálním a erotickém naplnění. U majitele podporuje empatickou inteligenci, tedy schopnost se vcítit do druhého. Z talentové výbavy pomáhá v oblasti umění a u humanitních směrů. V podnikání ovlivňuje management. Při napětí může ovlivňovat u majitele bytost cholerika a melancholika. Čas pro achát nic neznamená. Je mu naprosto lhostejný. Mozek člověka ovlivňuje achát nejvíce v oblasti citu.

Vliv achátu na zdraví

Ze zdravotní vlivů na tělo majitele stojí za zmínku především schopnost lepšího vnímání zrakem, zvýšení představivosti, podpoře ANS - autonomního nervstva, hormonální činnosti, kůže, žaludku, střev a zažívání. Achát podporuje radost ze života a náladu.

Achát a osud

V osudových linkách ovlivňuje rodinu, mileneckou harmonii, sex a erotiku. Životní role achátu je v pilíři naplněnosti radosti ze života a jeho prožitcích. Achát se dokáže vypořádat se zářením mírně převyšující chronické projevy a to takové, které mimo chladného chronického projevu obsahují i bolestné dopady v okolí. Vůči vkládání informací je maximálně přizpůsobivý a aktivuje se pro majitele skvěle. Miluje společnost s dalšími kameny a to především stejného řádu. Achát je vhodné uchovávat na světle, nejlépe tam, kde zasahuje sluneční svit (nejlépe v ložnici). Aktivovaný Achát nezůstává rád dlouho osamocen.

zdroj:kniha o drahých kamenech
Léčení drahými kameny Josef Pavel Kreperat
Barva ve znamení sedmi
Každá barva má podle starých nauk sedm základních aspektů:oživuje,povzbuzuje,léčí,objasňujě,informuje,inspiruje a naplňuje.Sedm barevných paprskůse dále vztahuje k sedmi energetickým centrům našeho těla a odpovídají těmto vlastnostem:
.červená -čakra základu-život
2.oranžová - čakra sakrální-energie
3.žlutá -čakra solar plexus-intelekt
4.zelená-čakra srdce-harmonie
5.modrá-čakrahrdla - náboženská
6.indigo-čakra čela -intuice Nachází se uprostřed obočí

Primární barvy spektra jsou:
červená-vodík
žlutá-kysličník uhelnatý
modrá kyslíkTato trojmocná síla působí na fyzickou, mentální a pirituální oblast lidského rganismu.
Z těchto tří základních barev se odvozují barvy sekundární:
oranžová-kombinace červené a žluté
zelená-kombinace žluté a modré
indigo-kombinace oranžové,zelené,modré a purpurové
fialová-kombinace červené a modré
Kameny jako součást přírody,jsou nositeli oscilace těchto barev..
7.čakra-čakra temene -spuiritualita
Očišťovací techniky kamene
Vodou a sluncem
Vizuálně
Modlitbou
Vodou a sluncem:

Materiální očista kamene,která je zejména nutná,získáme-li jej z druhé ruky,je docela prostá
Položíme.li jej na několi dní do solného roztoku mořské soli a poté na něj necháme proudi chladnou vodu,nikoli však studenou,přičemž je žádoucí abychom při první této očistě držely kámen v dlani.
Navážeme s ním tak první kontakt a souznění.
Potom jej necháme oschnou na denním světle,nejlepe však na slunci kdy absorbuje potřebnou energii.
Pramenitá vody pramene nebo znčistěného potůčku je nejvhodnější.
Ještě důkladnější a razantnější způsob očisty je zakopat kámen na čas do panenské země.
Po každém nošení nebo pouřití stačí kámen opláchnou pod proudící vodou a ponechat nějaký čas na slunci.
Voda ho očistí a slunce dodá energii.

pokračování...............
Vizuálně:

uvolníme se,zklidníme svoje myšlenkyi svou duši a představujeme si, že náš kámen,který máme před sebou nebo ještě lépe,který držíme v dlani,je obklopen bílým čistým světlem.
Během doby,kdy toto očistné světlo tento kámen obeplouvá, se soustředíme na to,aby se negativní energie z něho vzdálila a kladná a čistá zůstala.
Ještě vyšší náročnost je ta,že si přejeme aby negativní energie se proměnilav v kladnou a byla tak nápomocná nemocnému.
Při tomto náročném procesu převracíme kámen v dlani.
Modlitbou
Sami si zvolíme prostou formu modlitb yprovázenou myšlenkami k Bohu.Tuto duchovní rozmluvu doplníme prosbou k očištění kamene,k zbavení jeho negativního nánosu a energie,aby byl tak připraven prospšné věci posloužit.
Poradenství,konzultace,zasvěcování do energetických systémů,kurzy,semináře.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one